Dostarczyć produkt, który przekracza oczekiwania użytkownika – Jason Green (Brainly)
Brainly pozyskuje 9 milionów dolarów. Wyrusza na podbój Ameryki
Stworzyliśmy startupowe “perpetuum mobile” – Brainly
Startupowe biuro: Brainly
Brainly – od początku stawialiśmy na użytkownika