By having analytics strategy, you’re not thinking creatively – Mick Griffin (TRAFFIT)
By having analytics strategy, you’re not thinking creatively – Mick Griffin (TRAFFIT)
Jak przedsiębiorstwa z branży przemysłowej dążą do zrównoważonej produkcji? – Jacek Łobodziec (ifm Electronic)
Jacek Łobodziec
Czy można budować globalny startup w czasie deglobalizacji?
Czy można budować globalny startup w czasie deglobalizacji?
Przy zakładaniu firmy, warto mieć wspólników – Jakub Zieliński (Mindgram)
Przy zakładaniu firmy, warto mieć wspólników – Jakub Zieliński (Mindgram)
Jak ugryźć przyszłość?
Jak ugryźć przyszłość?
11: „Powrót do przyszłości” w polskim wydaniu, czyli nasze startupy są zauważane w USA (20.10–16.11)
11: „Powrót do przyszłości” w polskim wydaniu, czyli nasze startupy są zauważane w USA (20.10–16.11)
Inteligentna, biodegradowalna etykietka ochroni przed spożyciem przeterminowanej żywności i leków – Lech Kalinowski (Panamint)
Inteligentna, biodegradowalna etykietka ochroni przed spożyciem przeterminowanej żywności i leków – Lech Kalinowski (Panamint)