Troska o życie pod wodą i na lądzie. Startupy pomagają spełnić Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (cz. 7)

Dodane:

Jacek Stężowski Jacek Stężowski

Troska o życie pod wodą i na lądzie. Startupy pomagają spełnić Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (cz. 7)

Udostępnij:

Działalność człowieka powoli wyniszcza środowisko naturalne. Każdego roku tracimy 13 milionów hektarów lasów, a do oceanów trafia do 12 milionów ton innych tworzyw sztucznych. W taki sposób odbieramy dom nie tylko organizmom żyjącym w tych ekosystemach, ale również powoli sobie.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ obejmują ochronę życia na lądzie i pod wodą. Zarządzanie zasobami naturalnymi to nie tylko konkretne działania podejmowane w kierunku ochrony środowiska, ale również edukacja społeczeństwa i podnoszenie świadomości ekologicznej. W obu obszarach kluczową rolę odgrywają startupy ze swoimi innowacyjnymi technologiami.

Życie pod wodą

Jednym z zadań podejmowanych przez ONZ jest ograniczenie wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków żywnościowych zrzucanych do akwenów.

Ponadto Organizacja Narodów Zjednoczonych zamierza zwiększyć ochronę i zrównoważone wykorzystywanie oceanów i ich zasobów poprzez wdrażanie prawa międzynarodowego, zgodnego z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS).

Podwodne drony na ratunek oceanom

Zespół krakowskiego startupu NOA Marine rozwija technologie bezzałogowej eksploracji mórz oraz usługę wykorzystującą roje bezzałogowych pojazdów podwodnych.

– Jesteśmy firmą tworzącą własne autorskie rozwiązania z zakresu systemów zbierania danych oparte o bezzałogowe statki podwodne (UUV), które zostały już przetestowane w warunkach morskich poprzez przeprowadzenie szeregu misji pilotażowych w środowisku Morza Bałtyckiego. Przeprowadzono też misje testowe na terenie jednej z morskich farm wiatrowych. Bioniczny napęd falowy naszej konstrukcji zapewnia pojazdom wyjątkową ładowność, zwrotność i cichą pracę. Przewidujemy, że będzie mieć to w przyszłości znaczenie przy pracach dotyczących np. dozoru infrastruktury takiej jak podmorskie gazociągi lub inne krytyczne elementy infrastruktury przesyłowej – mówi Michał Latacz, Chief Engineer & CEO NOA Marine.

Można śmiało stwierdzić, że technologia, nad którą pracuje startup jest odpowiedzią na SDG 14 (Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ nr 14). Produkt opracowany przez NOA Marine idealnie wpisuje się w zrównoważoną eksploatację mórz i oceanów.

– Zrównoważone istnienie ziemskich ekosystemów, zarówno morskich, jak i oceanicznych, jest poważnie zagrożone. Istotą 14 celu zrównoważonego rozwoju (SDG14) jest m.in. tworzenie i wdrażanie technologii i usług ukierunkowanych na ochronę dobrostanu oceanów i mórz oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich. W Noa Marine wspieramy realizację SGD14 poprzez wdrażanie technologii automatycznej eksploracji mórz i oceanów, której użycie nie powoduje dodatkowego obciążenia ekosystemów morza. Kierunki naszego działania to bezemisyjna eksploracja mórz i oceanów oraz dozór infrastruktury, rozwój bezemisyjnej, zrobotyzowanej sieci monitoringu zagrożonych ekosystemów. Ponadto obieramy nowe kierunki działania związane z badaniem długofalowego wpływu hałasu podwodnego na stan ekosystemów morskich. Nasze pojazdy są zaprojektowane w taki sposób, aby ich falowe układy napędowe nie stanowiły zagrożenia dla stworzeń, z którymi wchodzą w nieuchronny kontakt – podsumowuje Michał Latacz.

Podwodna stacja pogodowa

Francuski startup Bioceanor opracowuje podwodną stację pogodową do monitorowania jakości wody. AquaREAL to oparty na chmurze, autonomiczny system, który monitoruje szeroki zakres parametrów fizykochemicznych, takich jak pH oraz tlen rozpuszczony (DO).

System wykorzystuje sieć o niskim poborze mocy (LoRaWAN) do przesyłania danych w czasie rzeczywistym i wizualizacji ich na platformie internetowej. Użytkownik otrzymuje powiadomienia (e-mailem, SMS-em lub telefonicznie) o wszelkich nieprawidłowościach.

Ponadto dodatkowy moduł AquaBIO daje możliwość przewidywania zawartości tlenu nawet z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Dzięki temu użytkownik jest w stanie podjąć działania predykcyjne.

Życie na lądzie

SDG 15 obejmuje głównie zadania związane z wylesianiem i pustynnieniem naszej planety. Oprócz wyeliminowania tak skrajnie niebezpiecznych zjawisk, ONZ chce również wspomóc zachowanie bioróżnorodności ekosystemów.

Sadź drzewa z aplikacją

Jednym z palących problemów ekologicznych jest gwałtowne wylesianie naszej planety. Startup EcoMatcher z Hongkongu stworzył kompleksowe rozwiązanie do zarządzania procesem sadzenia drzew.

TreeCorder to aplikacja dla organizacji zajmujących się zalesianiem terenów, służąca do rejestrowania nowo posadzonych drzew i identyfikowania jednostek, które się do tego przyczyniły (rolników bądź organizacji).

Aplikacja automatycznie rejestruje współrzędne GPS, datę sadzenia i przypisuje drzewu unikalny numer. Użytkownik może również udokumentować sadzonkę zdjęciem. Wszystkie dane są przechowywane w chmurze.

Za pomocą TreeManager możemy zarządzać posadzonymi przez siebie drzewami. Można je wykorzystywać jako prezenty, nagrody dla pracowników i w programach lojalnościowych, pobierać arkusze kalkulacyjne z adresami URL drzewa lub projektować karty TreeCard (karty wielkości pocztówki, każda z unikalnym kodem QR prowadzącym do wybranego drzewa).

Moduł TreeTracker udostępnia każdemu użytkownikowi dokładną lokalizację posadzonego drzewa i jego opiekuna, natomiast TreeBoard oferuje kompleksowy pulpit nawigacyjny zawierający dane wszystkich drzew i zamówienia.

Innowacyjne badanie stanu gleby

Francuski startup Greenback analizuje próbki terenowe i metadane, aby ocenić wpływ rolnictwa na zdrowie gleby. Narzędzie Greenback Score wystawia ocenę badanego obszaru przy użyciu referencyjnej bazy danych i algorytmu biointeligencji.

Efektem badań wykonanych przy użyciu Greenback Score są: wizualizacja bioróżnorodności gleby, weryfikacja zasobów węgla i określenie poziomy zanieczyszczenia. Zebrane dane są prezentowane za pomocą wykresów i raportów.

Rozwiązanie Greenback może być działać w wielu branżach. Narzędzie jest wykorzystywane przez indywidualnych rolników, organizacje rolnicze, władze krajowe i międzynarodowe, a nawet przez banki i ubezpieczalnie.

Ekologiczni bohaterowie

PlanetHeroes to polski startup, który stworzył ekologiczną platformę, której misją jest posprzątanie naszej planety. Platforma gromadzi dwa typy użytkowników – tych, którzy chcą sprzątać i tych, którzy chcą wspierać takie inicjatywy.

Zasada działania jest aplikacji jest bardzo prosta. Użytkownik, który chce podjąć się sprzątania wyszukuje zaśmiecone miejsce. Robi mu zdjęcie przed i po sprzątaniu, oraz dokumentuje wyrzucenie śmieci w odpowiednie miejsce (ważne jest, aby wyraźnie było widać, że odpady wylądowały w odpowiednich pojemnikach).

Społeczność Planet Heroes, która sprząta planetę opisuje swoje działania dodając tzw. Projekty. Każdy kto chce wesprzeć inicjatywę, może wybrać dowolny Projekt i wspomóc go finansowo. W taki sposób darczyńca staje się patronem (można patronować dowolnej liczbie projektów).

Technologia jest kluczem

Poprzez intensywną eksploatację naszej planety zaburzyliśmy równowagę wielu ekosystemów. Można odnieść wrażenie, że doszliśmy do miejsca, w którym niekorzystne zmiany są nieodwracalne i czeka nas równia pochyła w kierunku całkowitej degradacji Ziemi.
Z pomocą przychodzi jednak technologia i możliwości, o których jeszcze niedawno mogliśmy pomarzyć. Za sprawą startupów i ich niekonwencjonalnego podejścia do ochrony środowiska, możemy ciągle wierzyć, że zrównoważony rozwój jest możliwy.