Wojciech Soroka, S2Innovation: Jeśli nie wiesz, jak i na co wydajesz pieniądze, nie wiesz, jak oszczędzać
Wojciech Soroka, S2Innovation: Jeśli nie wiesz, jak i na co wydajesz pieniądze, nie wiesz, jak oszczędzać
Raport PKN Orlen we współpracy z Accenture: Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji
Raport PKN Orlen we współpracy z Accenture: Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji
PKN ORLEN rozwija technologię wodorową w transporcie szynowym
PKN ORLEN rozwija technologię wodorową w transporcie szynowym
Biorafinerie, biogazownie i biopolimery – skąd brać surowiec? Rozmowa z ekspertami Grupy Orlen i Grupy Azoty
Biorafinerie, biogazownie i biopolimery – skąd brać surowiec? Rozmowa z ekspertami Grupy Orlen i Grupy Azoty
Grupa ORLEN finalizuje badania geotechniczne dna Bałtyku
Grupa ORLEN finalizuje badania geotechniczne dna Bałtyku
PKN ORLEN rozpoczyna pierwsze w Polsce testy prywatnej, przemysłowej sieci 5G
PKN ORLEN rozpoczyna pierwsze w Polsce testy prywatnej, przemysłowej sieci 5G
Małe reaktory atomowe dołączą do pakietu technologii OZE wdrażanych przez Orlen
Małe reaktory atomowe dołączą do pakietu technologii OZE wdrażanych przez Orlen