Inwestor ocenia potencjał komercyjny projektu i kompetencje zespołu – Katarzyna Wlaź (Fundusz Kapitałowy PPNT)
Inwestor ocenia potencjał komercyjny projektu i kompetencje zespołu – Katarzyna Wlaź (Fundusz Kapitałowy PPNT)
Studenci gdańskiej ASP przygotują projekt składanych płetw
Studenci gdańskiej ASP przygotują projekt składanych płetw
Poznański Park Naukowo-Technologiczny pomaga opracować profesjonalną opinię o innowacyjności przy wnioskach do 1.5.2 WRPO
Niekonferencja dla projektantów po raz kolejny zagości w Gdyni. ProductCamp zaktywizuje uczestników
Poznański Park Naukowo-Technologiczny ponownie inwestuje!
PPNT sprzedaje swoje udziały w startupach i inwestuje dalej
W Poznaniu rosną innowacje