Zyski finansowe pozwalają nam mieć większy wpływ na ESG – Mateusz Zabierowski (Admind)

Dodane:

Kasia Krogulec Kasia Krogulec

Zyski finansowe pozwalają nam mieć większy wpływ na ESG – Mateusz Zabierowski (Admind)

Udostępnij:

– Ruch B Corp to idealne środowisko dla firm, aby wyjść poza konwencje korporacji, dołączyć do innych, którzy chcą czynić dobro i czerpać korzyści jako część społeczności, która rozwija świat dla dobra wszystkich. Nie traktujemy certyfikatu B Corp jako trofeum czy okazji do zdobycia dodatkowego rozgłosu lub budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie – mówi Mateusz Zabierowski – Partner & CEO agencji brandingowej Admind.

Jakie działania zgodne ze zrównoważonym rozwojem podejmuje Admind?

Mateusz Zabierowski: Wierzymy w zrównoważony rozwój, ponieważ wywodzi się on z wartości Admind. Przekazujemy 1% naszego revenue na działalność związaną z Social Impact. Publicznie ujawniamy wkłady finansowe i rzeczowe na rzecz organizacji charytatywnych czy grup potrzebujących wsparcia. Mamy formalne i regularne procesy zbierania informacji od interesariuszy. Udziały w spółce są publicznie dostępne. Nasze usługi pomagają naszym klientom budować społeczność opartą na wspólnych wartościach, aby zwiększyć ich wpływ na środowisko i społeczeństwo. Monitorujemy satysfakcję klientów i dzielimy się nią zarówno wewnętrznie, jak i publicznie. Przeprowadziliśmy analizę równości wynagrodzeń ze względu na płeć, rasę/pochodzenie etniczne lub inne czynniki demograficzne i wdrożyliśmy plany lub zasady dotyczące równości wynagrodzeń. +50% menedżerów w naszej firmie identyfikuje się jako kobiety. Zapewniamy rodzicom dogodne warunki pracy (większą elastyczność, dodatkowe dni wolne). Zapewniamy pracownikom wiele świadczeń zdrowotnych: ubezpieczenie na życie, prywatne dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, rozszerzenie świadczeń zdrowotnych na współmałżonka i dzieci, dostęp do lokalnych usług medycznych, opiekę psychologiczną i wiele innych.

Czy trudno było Wam przejść proces certyfikacji B Corp? Czy coś sprawiło trudność?

W naszym przypadku, certyfikacja B Corp trwała około 2 lat. Jak wiesz, B Assessment składa się z ponad 200 szczegółowych pytań, dodatkowo otrzymaliśmy kilka dodatkowych pytań z prośbą o potwierdzenie naszych odpowiedzi. Certyfikat jest potwierdzeniem, że Admind przeszedł rygorystyczny proces oceny i spełnia najwyższe standardy w zakresie wyników społecznych i środowiskowych, przejrzystości publicznej i odpowiedzialności prawnej, aby zrównoważyć zysk i cel. Będziemy dokładać starań, aby podnosić nasze standardy w każdym obszarze, który czyni nas zrównoważonymi. Certyfikat oznacza, że od teraz jesteśmy formalnie zobowiązani do służenia najlepszym interesom ludzi i naszej planety w dłuższej perspektywie. Odnosi się do wielu tematów ESG i dowodzi, że spełniamy surowe zasady bycia zrównoważoną firmą. Otworzyło to nowy rozdział w historii Admind, jest powodem do dumy i jeszcze jednym, aby kontynuować tę drogę, którą podjęliśmy w kierunku świadomych ulepszeń w tym, co robimy, jak to robimy i z kim.

Nad czym będziecie jeszcze pracować, by przy recertyfikacji zdobyć więcej punktów?

Wyznaczyliśmy sobie nowe cele, które obejmują m.in: zapewnienie, że nasza działalność umożliwia realizację naszej misji, etyki i wizji w kontekście bardziej demokratycznego systemu; aktywne uwzględnianie wszystkich interesariuszy – ludzi, planety, klientów, partnerów itd. – we wszystkich decyzjach; działania pracowników, które będą skoncentrowane na kwestiach społecznych i środowiskowych; ocena naszego wpływu na klientów, społeczeństwo i środowisko; zwiększanie dostępności dla grup nieuprzywilejowanych; aktualizacja zrównoważonych praktyk dla biur Admind czy skupienie się na naszych działaniach filantropijnych i zaangażowaniu.

Do czego jest Wam potrzebna certyfikacja B Corp i co Was zainspirowało do jej uzyskania?

Przede wszystkim – jest to zobowiązanie. Ale takie, w które wierzymy i które realizujemy z satysfakcją. Ruch B Corp to idealne środowisko dla firm, aby wyjść poza konwencje korporacji, dołączyć do innych, którzy chcą czynić dobro i czerpać korzyści jako część społeczności, która rozwija świat dla dobra wszystkich. Nie traktujemy certyfikatu B Corp jako trofeum czy okazji do zdobycia dodatkowego rozgłosu lub budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie. Dla nas jest to raczej potwierdzenie ścieżki, którą podążamy od 13 lat, od początków Admind, oraz wartości, w które wierzymy, takich jak życzliwość, zaufanie, partnerstwo, współpraca i przygoda. Jako B Corp posiadamy wyjątkową pozycję do wprowadzania zmian społecznych, innowacji i transformacji.

Jednocześnie to, czym się zajmujemy – branding – daje znakomitą możliwość do transformowania firm, instytucji, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nasza praca polega na projektowaniu tożsamości marki, zatem mamy bezpośredni dostęp i możliwość do kreowania wartości, za którymi marka będzie podążać.

Inspiracji szukaliśmy przede wszystkim w naszych wartościach, w tym kim jesteśmy, jako firma. Tym czym kierowaliśmy się przez wiele lat naszego rozwoju. Chcemy mieć i wierzymy, że mamy, pozytywny wpływ na świat dookoła, a bycie w rodzinie B Corp tylko wzmacnia naszą ideę i daje nam możliwość porównywania naszego wpływu, z tym, co robią inne, świadome firmy. 

Co zmieniło się w Waszej firmie po uzyskaniu certyfikatu?

Zmieniło się nasze myślenie. Podejmując decyzję dotyczące naszych pracowników, klientów czy biur patrzymy na nie dalekobieżnie po to, aby utrzymywać najwyższe standardy społeczne oraz środowiskowe. Uzyskując Certyfikat B Corp, zobowiązaliśmy się do transparentności naszych działań, a także do ciągłe doskonalenia.

Był to dla nas zdany egzamin. Egzamin z konkretyzowania idei. Z zamieniania idei w praktykę. Mierzalną, skupioną na danych, dającą się porównać z innymi. Certyfikacja daje konkretny wynik. Wynik, który możemy poprawiać i do którego w każdym momencie możemy się odnieść. 

Czy jest możliwe równocześnie dbać o cele ESG i pomnażać zyski firmy? Czy to się nie wyklucza?

Oba cele są dla nas jak najbardziej zgodne. Osiąganie celów ESG, jest dla nas pomnażaniem naszego social capital, a zyski finansowe, pozwalają nam mieć na ESG większy wpływ. Jedno z drugim idzie w parze i jest dla nas naturalną strategią. 

Po drugiej stronie B Corp stoi greenwashing. Czy masz jakieś pomysły, jak rozwiązać ten problem w świecie?

Wydaje mi się, że problem ten rozwiąże się już niedługo – przynajmniej w krajach należących do Unii Europejskiej. Jak wiesz, Parlament Europejski zatwierdził nowe standardy raportowania zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), przedsiębiorstwa będą zobligowane do sporządzania raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

Uważam, że to dzięki tym raportom, konsumenci będą mogli zobaczyć czy dana organizacja talks the talk, czy walk the walk. Innymi słowy raport pokaże, jak konkretnie, dana firma podchodzi do zrównoważonego rozwoju oraz gdzie ma pola do poprawy. To szczególnie istotne, gdyż wprost pokazuje, kto, w jakim jest miejscu i jak performuje w kluczowych obszarach sustainability.

 

Przeczytaj inne artykuły o BCorp:

➡️ Każdy biznes powinien maksymalizować swój pozytywny wpływ i angażować się w działania dla społeczności i planety – Ewelina Sasin (TerGo)

➡️  Transformuj się albo giń – jak uzyskać certyfikat B Corp potwierdzający działalność firmy zgodną z ESG?

➡️  Polskie TerGo dołączyło do B Corporations

➡️  Wszystkie marki grupy spółek DANONE z certyfikatem ruchu B Corp do 2025 r.

➡️  Abris Capital Partners pierwszym podmiotem z branży private equity w CEE z prestiżowym certyfikatem B Corp