Lokalizacja:

Warszawa

Ważne do:

2018-01-20

Wynagrodzenie:

do ponad 10000 pln

E-mail dla kandydatów:

kamila.sidor@carrots.pl

Prezeska / Prezes Fundacji Carrots

Fundacja Carrots kontynuuje dzieło Geek Girls Carrots, organizacji, która w ciągu ostatnich 6 lat zrealizowała projekty w 33 miastach i 15 krajach świata. Cel mamy jeden: aby kobiety i osoby z trudniejszym startem w IT zmieniały świat wykorzystując nowe technologie i by stały się ich motorem rozwoju.

Aby ta misja stawała się coraz szersza, poszukujemy samodzielnej, ambitnej, nie bojącej się codziennych zadań osoby, która zbuduje jeszcze silniejszą społeczność Carrots i będzie miała poczucie, że zmienia świat na lepsze!

Dziś szukamy:

PREZESKI / PREZESA FUNDACJI CARROTS

wynagrodzenie: 8 000 – 15 000 zł

miejsce pracy: głównie Warszawa

Do najważniejszych zadań Prezesa/Prezeski należy:

 • Tworzenie i wdrażanie nowej strategii fundacji wypełniającej jej misję.
 • Ulepszanie obecnych i wprowadzenie nowych projektów i produktów budujących rolę i społeczności Carrots w świecie nowych technologii.
 • Nadzór nad rozwojem i utrzymaniem międzynarodowej sieci miast.
 • Stworzenie i wprowadzenie strategii pozyskiwania funduszy skoncentrowanej na budowaniu stabilnej grupy darczyńców biznesowych i indywidualnych.
 • Pozyskiwanie funduszy dla fundacji i zarządzanie finansami fundacji.
 • Zbudowanie zespołu centralnego oraz nadzór nad siecią wolontariuszy.
 • Budowa publicity i reprezentacja fundacji Carrots – m.in. w mediach i podczas wydarzeń.
 • Prezes/Prezeska będzie raportować bezpośrednio do Rady Fundacji.


Jeśli chcesz zostać Prezesem/Prezeską Fundacji Carrots, oczekujemy od Ciebie:

 • Gotowości do zmiany świata!
 • Kilkuletniego doświadczenia w prowadzeniu organizacji lub długofalowego, ustrukturyzowanego projektu.
 • Dobrej znajomości branży IT i/lub rynku 3 sektora.
 • Wysokiej samodzielności w podejmowaniu decyzji.
 • Doskonałej umiejętności wytyczania długo- i krótkofalowych celów i zadań oraz ich koordynacji.
 • Doskonałych umiejętności interpersonalnych i zdolności negocjacyjnych.
 • Doświadczenia w zarządzaniu ludźmi i projektami.
 • Umiejętności tworzenia procesów i procedur.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i polskiego.
 • Pewności siebie na scenie, na antenie i przed kamerą.

Szukamy Kandydata/Kandydatki, która w pełni zaangażuje się w misję rozbudowy Fundacji Carrots – nie ma więc możliwości reprezentowania jednocześnie innej firmy czy marki.

Dodatkowo mile widziane, jeśli:

 • Masz doświadczenie w międzynarodowych projektach.
 • Masz doświadczenie w pozyskiwaniu grantów.
 • Znasz już Geek Girls Carrots osobiście.

Ze swojej strony zapewniamy Tobie:

 • Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia i posiadanych umiejętności.
 • Wsparcie merytoryczne i mentorskie ze strony Rady Fundacji.
 • Ciekawą pracę w międzynarodowym otoczeniu.
 • Dużo dobrej karmy od Kobiet na całym świecie <3
 • Forma współpracy do negocjacji.


Zgłoszenia w formie CV proszę wysyłać na adres Przewodniczącej Rady Fundacji kamila.sidor@carrots.pl do 20 stycznia 2018 roku. W temacie wiadomości proszę wpisać : Prezes/Prezeska Zarządu

Uprzejmie informujemy, że odezwiemy się tylko do wybranych Kandydatek i Kandydatów w terminie do 30 stycznia 2018 roku.

Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez Fundację Carrots (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 t.j. z późn. zm.). Zostałem poinformowany/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.