Warto pogodzić się z faktem, że życie nie musi być idealne – Monika Stasiak (Stretchme Warsaw)
Monika Stasiak
Ważniejsza od ilości godzin pracy jest jej jakość połączona z planowaniem – Bartosz Michałek (Hinter.ai)
Bartosz_Michałek_prezes_Hinter.ai
Nad dobrostanem trzeba pracować codziennie – Bartosz Maciejewski (Evolution)
Bartosz Maciejewski
Raz w roku odłączam się na 2 tygodnie i nie ma tam miejsca na pracę – Andrzej Dobrucki (Timeqube)
Andrzej Dobrucki
Rytuały służące dobrostanowi to podstawa radzenia sobie z problemami – Maja Korpusik (ClickMeeting)
Maja Korpusik
Najbardziej ubogacają mnie rozmowy z wartościowymi ludźmi – Magdalena Gawłowska-Bujok (No Fluff Jobs)
Magdalena Gawłowska-Bujok
Atmosfera w pracy też ma wpływ na mój dobrostan – Karolina Krzeska (Rocket Science Communications)
Karolina Krzeska